Živinarstvo

Završen je i pušten u rad ogledni objekat za uzgoj živine koji zadovoljava svetske standarde u tehničko-tehnološkim rešenjima, vrlo stroge zahteve welfare-a, sa kompjuterski kontrolisanim ambijentalnim i ishrambenim uslovima uz najviši stepen biosigurnosti. Objekat je namenjen ispitivanju najrazličitijih formulacija hrane kao i sistema ishrane u živinarstvu.

Kapacitet

 • Kapacitet objekta - 2.300 brojlera
 • Smeštaj u boksevima
 • SKOV LPV ventilacioni sistem
 • 16 velikih bokseva sa po 4 mala boksa u svakom
 • Kapacitet velikog boksa je 36 brojlera
 • Ručna ishrana
 • Četiri posebne linije za napajanje sa posebnim medikatorom
 • Mikroklimat regulisan od strane SKOV “in-house” računara

KOMERCIJALNA PONUDA OGLEDA

 • 1.Merenje telesne mase- individualno/grupno
 • 2.Konzumacija hrane na dnevnom nivou
 • 3.Konverzija
 • 4.Dnevni prirast
 • 5.Mortalitet
 • 6.Uniformnost putem izračunavanja standarda devijacije (SD) i koeficijenta varijanse (CV)
 • 7.Izračunavanje Evropskog indexa po metodi Koreleski et al. (2010)
 • 8.Ispitivanje prostirke
 • 9.Ocena lezija na nogama
 • 10.Analize krvi
 • 11.Morfološke i histopatološke analize creva
 • 12.Analiza crevnog sadržaja
 • 13.Statistička obrada podataka- Prof. Toby Knowles, University of Brostol, UK

 

Za sve dalje informacije za komercijalne oglede možete kontaktirati: info@edufarm.rs

Pošalji mail

Referentna lista

Popup Main Content Container