O nama

EDUFARM kompanija je nastala kao potreba da se, proizvodni asortiman kompanije PATENT CO., upotpuni eksperimentalnim kompleksom gde bi se ispitivao: kvalitet proizvoda i aditiva kao i najekonomičniji sistem ishrane. Cilj je da se poljoprivrednim proizvođačima ponudi proveren kvalitet proizvoda koji će im omogućiti visoko produktivnu proizvodnju kao jedino moguću u postojećim tržišnim uslovima. Do puštanja centra u rad, kompanija je oglede postavljala na komercijalnim farmama u veoma promenljivim uslovima. Dobijeni rezultati nikada nisu mogli u potpunosti da potvrde ostvarene rezultate. Sada, zahvaljujući novoizgrađenim i rekonstruisanim objektima, moguće je precizno ispitivanje u savršenim ambijentalnim uslovima koji predstavljaju osnovni preduslov za kvalitetna istraživanja.

Pored istraživačkog karaktera, EDUFARM je osmišljen i izgrađen da pruži i uslugu edukacije iz oblasti savremene proizvodnje svinja. U tu svrhu, izgrađen je smeštajni kapacitet internatskog tipa, u skladu sa veličinom farme. Pažljivo je osmišljen nastavni plan čije je težište na praktičnom radu sa životinjama. Pokriveni su svi aspekti savremene proizvodnje svinja: neposredan rad sa životinjama, kroz svakodnevno obavljanje svih rutina po proizvodnim segmentima, potpuno organizaciono i ekonomsko sagledavanje farme i analiza proizvodnih i ekonomskih rezultata.

Naša vizija

Naša vizija je da edukativni kompleks u Crvenki postane renomirana obrazovna ustanova gde se školuje kvalitetan kadar, osposobljen za potpuno samostalno planiranje i rukovođenje savremenom farmom svinja.

EDUFARM u brojkama


Farma svinja

200

krmača sa pratećim kapacitetom za tov

Eksperimentalna
farma živine

2300

brojlera u turnusu

Komercijalna
farma živine

50000

brojlera u turnusu

ratarska
proizvodnja

500

ha obradive zemlje

organska
proizvodnja

500

m2 plastenika i malinjak 1ha

Popup Main Content Container