Edukativni
program

Naše znanje je Vaša snaga!

Edukacija

Svinjarstvo predstavlja jednu od najznačajnijih grana poljoprivredne proizvodnje. Razvoj ove vrste proizvodnje je u svetu veoma intenzivan. Produktivnost svinja povećava se na godišnjem nivou. Otvaranje novih tržišta kao i promena spoljnotrgovinske politike veoma utiču na tržište. Cene svih poljoprivrednih proizvoda više ne zavise samo od ponude i tražnje i vremenskih uslova, već od cena poljoprivrednih proizvoda u okruženju. Domaće tržište više nema mogućnost zaštite svojih proizvoda uvođenjem carina i prelevmana. U takvim uslovima poslovanja, jedina mogućnost koja preostaje je da se proizvodnja dovede na nivo savremene proizvodnje i na taj način bude konkurentna. Put do uspeha vodi preko usavršavanja, usvajanja novih znanja i veština, uvođenjem savremene tehnologije, opreme i genetike. Upravo je znanje presudno za postizanje uspeha, a to je ono što EDUFARM može da ponudi kroz svoj edukativni centar u Crvenki. Farma je opremljena, trenutno, najsavremenijom opremom, sa superiornom genetikom, smeštajnim kapacitetom i programom obuke koji obuhvata sve neophodne aspekte savremene prozvodnje svinja u trajanju od 6 nedelja.

Obrazovni moduli

Sadržaj modula

Ishodi modula

Satnica

Predavač

Priprema tehnološkog procesa po proizvodnim fazama

Obavi pripremu tehnološkog procesa u skladu sa proizvodnim planom, unese promene u odgovarajući softver, vodi evidenciju o utrošcima, vrši proračun remonta stada.

Teorijska nastava: 4h

Praktična nastava: 8h

Ukupno: 12h

Teodora Vasiljević,
DVM

Rukovanje opremom u proizvodnji svinja

Obračuna kapaciteta farme, uspostavi sistem upravljanja, odnosno proračuna optimalne grupe u skladu sa raspoloživim kapacitetima.

Teorijska nastava: 4h

Praktična nastava: 8h

Ukupno: 12h

Oliver Stanković,
dipl. ing. stočarstva

Ishrana svinja

Uspostavi pravilnu tehnologiju ishrane u svim segmentima proizvodnje: pripust, suprasnost, dojni period, prasad pod krmačom, odgoj prasadi, nazimica i tovljenik.

Teorijska nastava: 8h

Praktična nastava: 16h

Ukupno: 24h

Milka Đermanov,
dipl. ing. stočarstva

Prepoznavanje bolesti svinja

Prepozna bolesno grlo i reaguje na njega.

Teorijska nastava: 40h

Praktična nastava: 156h

Ukupno: 196h

Bojan Vujić,
DVM

Uspostavljanje i održavanje biosigurnosnih mera

Uspostavi i održava bio sigurnosne mere na farmi u funkciji održavanja visokog nivoa zdravstvenog statusa farme

Teorijska nastava: 4h

Praktična nastava: 8h

Ukupno: 12h

Teodora Vasiljević,
DVM

Prijavite se za edukativni program

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite za edukativni program pošaljite nam poruku na info@edufarm.com I mi ćemo Vam se javiti.

Šta drugi kažu o nama

Na farmi se proizvode F1 vrhunske nazimice tako da sam imao priliku da naučim kako se sa tim nazimicama radi. Pored praktičnog dela radili smo i teorijski deo u kome smo obradili proračunavanje kapaciteta, formiranje optimalnih grupa, ekonomski deo kako sagledati jednu farmu što se tiče prihoda i troškova, rad sa specijalizovanim softwerom za registraciju podataka, pomoću koga kasnije možemo da analiziramo podatke I dođemo do poboljšanja opštih rezultata.

Ilija Toljagić

EDUFARM je apsolutno savršena. Za veoma kratko vreme sam dobio napredna znanja iz oblasti ishrane, tehnologije uzgoja i zdravstvene zaštite svinja. Ovakva obuka je potrebna svakom ko želi da se stočarstvom bavi na visokom nivou.

Nemanja Todorović

DVM

Nakon samo dve nedelje u prasilištu naučila sam štrojenje, koje sada sama mogu da izvedem, što će doneti napredak i uštedu na našoj porodičnoj farmi. Čim budemo imali manje posla na farmi, pohađaću I druge i kurseve.

Sabina Đeri

Došao sam da bih stekao praksu, pošto je jedno teorija, a drugo praksa. Vrlo sam zadovoljan farmom, smeštajem I timom predavača. Za kratko vreme, svašta sam naučio: počev od tehnike otkrivanja estrusa, uzimanje semena od nerasta, priprema samog semena, pravljenje doza… Uspeo sam da steknem rutinu u stvarima koje nisam ni video tokom studiranja.

Miloš Mitić

dipl. inž. stočarstva

Popup Main Content Container