Bojan Vujić

Bojan Vujić

veterinar

biografija

Rođen 18.05.1988. godine u Pakracu. Osnovnu školu je završio u Sremskoj Kamenici, a srednju u Novom Sadu. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2015. godine, na departmanu za veterinarsku medicinu.

U novembru 2015. godine započinje obavljanje staža u trajanju od jedne godine u veterinarskoj stanici "Veta" iz Žablja, nakon čega ostaje kod istog poslodavca do aprila 2017. godine. U martu 2017. godine polaže stručni ispit i dobija licencu Veterinarske komore Srbije za obavljanje veterinarske delatnosti. Od aprila 2017. godine radi na mestu veterinara na farmi svinja u kompaniji EDUFARM.

Sadržaj modula

Ishodi modula

Satnica

Prepoznavanje bolesti svinja

Prepozna bolesno grlo i reaguje na njega.

Teorijska nastava: 40h

Praktična nastava: 156h

Ukupno: 196h

Šta drugi kažu o nama

Na farmi se proizvode F1 vrhunske nazimice tako da sam imao priliku da naučim kako se sa tim nazimicama radi. Pored praktičnog dela radili smo i teorijski deo u kome smo obradili proračunavanje kapaciteta, formiranje optimalnih grupa, ekonomski deo kako sagledati jednu farmu što se tiče prihoda i troškova, rad sa specijalizovanim softwerom za registraciju podataka, pomoću koga kasnije možemo da analiziramo podatke I dođemo do poboljšanja opštih rezultata.

Ilija Toljagić

EDUFARM je apsolutno savršena. Za veoma kratko vreme sam dobio napredna znanja iz oblasti ishrane, tehnologije uzgoja i zdravstvene zaštite svinja. Ovakva obuka je potrebna svakom ko želi da se stočarstvom bavi na visokom nivou.

Nemanja Todorović

DVM

Nakon samo dve nedelje u prasilištu naučila sam štrojenje, koje sada sama mogu da izvedem, što će doneti napredak i uštedu na našoj porodičnoj farmi. Čim budemo imali manje posla na farmi, pohađaću I druge i kurseve.

Sabina Đeri

Došao sam da bih stekao praksu, pošto je jedno teorija, a drugo praksa. Vrlo sam zadovoljan farmom, smeštajem I timom predavača. Za kratko vreme, svašta sam naučio: počev od tehnike otkrivanja estrusa, uzimanje semena od nerasta, priprema samog semena, pravljenje doza… Uspeo sam da steknem rutinu u stvarima koje nisam ni video tokom studiranja.

Miloš Mitić

dipl. inž. stočarstva

Popup Main Content Container