Teodora Vasiljević

Teodora Vasiljević

Rukovodilac farme svinja

biografija

Rođena 22.06.1962. u Beogradu. 

Diplomirala na Fakultetu veterinarske medicine 1987. 

Specijalistički rad iz oblasti zdravstvene zaštite svinja, pod nazivom „ Zdravstveni i reproduktivni pokazatelji plodnosti svinja na farmi Vizelj u periodu 2000.-2003. godine“, odbranila je na fakultetu veterinarske medicine u Beogradu 2005. godine. 

Specijalistički rad iz oblasti reprodukcije domaćih životinja pod nazivom: „Uticaj ekstrakta Mycobacterium phlei dodatog u seme nerasta, na kvalitet ejakulata, koncepciju krmača i veličinu legla“, odbranila je 2015. godine na istom fakultetu. 

Radni vek započela 1993. godine kao rukovodilac reprodukcije na farmi PKB Vizelj. 

Od 2005. godine radila  na mestu rukovodioca repro centra holandsko – srpskog preduzeća „Profarm“, predstavnika kompanije „Topigs International“ za Srbiju. 

Od 2006. radila u DELTA M d.o.o. Beograd, PC Delta Agrar kao stručni saradnik na poslovima reprodukcije i zdravstvene zaštite svinja a potom kao rukovodilac repro centra „Napredak“ AD u Staroj Pazovi koji je član kompanije Delta Agrar. 

U toku 2007. boravi u Danskoj na teorijskom i praktičnom usavršavanju, gde završava kurs „Modern pig management“ na Bygholm Agricultural Academy“. 

Od 2013. Radi u kompaniji PATENT CO. d.o.o. kao viši stručni saradnik za reprodukciju svinja. 

Objavila tri stručne knjige pod nazivima: „Osnove modernog svinjarstva“, „Krmača, praktični vodič u reprodukciji“ i „Nerast, praktični vodič za eksploataciju. 

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova. Od 2017. zaposlena u EDUFARM-u.

Sadržaj modula

Ishodi modula

Satnica

Priprema tehnološkog procesa po proizvodnim fazama

Obavi pripremu tehnološkog procesa u skladu sa proizvodnim planom, unese promene u odgovarajući softver, vodi evidenciju o utrošcima, vrši proračun remonta stada.

Teorijska nastava: 4h

Praktična nastava: 8h

Ukupno: 12h

Uspostavljanje i održavanje biosigurnosnih mera

Uspostavi i održava bio sigurnosne mere na farmi u funkciji održavanja visokog nivoa zdravstvenog statusa farme

Teorijska nastava: 4h

Praktična nastava: 8h

Ukupno: 12h

Šta drugi kažu o nama

Na farmi se proizvode F1 vrhunske nazimice tako da sam imao priliku da naučim kako se sa tim nazimicama radi. Pored praktičnog dela radili smo i teorijski deo u kome smo obradili proračunavanje kapaciteta, formiranje optimalnih grupa, ekonomski deo kako sagledati jednu farmu što se tiče prihoda i troškova, rad sa specijalizovanim softwerom za registraciju podataka, pomoću koga kasnije možemo da analiziramo podatke I dođemo do poboljšanja opštih rezultata.

Ilija Toljagić

EDUFARM je apsolutno savršena. Za veoma kratko vreme sam dobio napredna znanja iz oblasti ishrane, tehnologije uzgoja i zdravstvene zaštite svinja. Ovakva obuka je potrebna svakom ko želi da se stočarstvom bavi na visokom nivou.

Nemanja Todorović

DVM

Nakon samo dve nedelje u prasilištu naučila sam štrojenje, koje sada sama mogu da izvedem, što će doneti napredak i uštedu na našoj porodičnoj farmi. Čim budemo imali manje posla na farmi, pohađaću I druge i kurseve.

Sabina Đeri

Došao sam da bih stekao praksu, pošto je jedno teorija, a drugo praksa. Vrlo sam zadovoljan farmom, smeštajem I timom predavača. Za kratko vreme, svašta sam naučio: počev od tehnike otkrivanja estrusa, uzimanje semena od nerasta, priprema samog semena, pravljenje doza… Uspeo sam da steknem rutinu u stvarima koje nisam ni video tokom studiranja.

Miloš Mitić

dipl. inž. stočarstva

Popup Main Content Container