Oliver Stanković

Oliver Stanković

direktor

biografija

Rođen 1971. god. U Zaječaru

Osnovnu i srednju prehrambenu školu završio u Zaječaru

Diplomirao 1998. god na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu smer stočarstvo.

Od 1998. - 2001. god. – selekcioner reproduktor na farmi svinja

Od 2001. – 2004. god. -  Zamenik generalnog direktora PD Zaječar

Od 2004. – 2006. god. – Regionalni sekretar za poljoprivredu u RPK Zaječar

Od 2006. – 2013. god – Rukovodilac imanja RJ Delta farma Zaječar

Od 2013. – 2014. god. – Rukovodilac programa proizvodnje svinja u okviru Dela Agrar-a

Od 2014. – Direktor EDUFARM-a 

U toku 2007. boravi u Danskoj na teorijskom i praktičnom usavršavanju, gde završava kurs „Modern pig management“ na Bygholm Agricultural Academy“. 

 

Sadržaj modula

Ishodi modula

Satnica

Rukovanje opremom u proizvodnji svinja

Obračuna kapaciteta farme, uspostavi sistem upravljanja, odnosno proračuna optimalne grupe u skladu sa raspoloživim kapacitetima.

Teorijska nastava: 4h

Praktična nastava: 8h

Ukupno: 12h

Šta drugi kažu o nama

Na farmi se proizvode F1 vrhunske nazimice tako da sam imao priliku da naučim kako se sa tim nazimicama radi. Pored praktičnog dela radili smo i teorijski deo u kome smo obradili proračunavanje kapaciteta, formiranje optimalnih grupa, ekonomski deo kako sagledati jednu farmu što se tiče prihoda i troškova, rad sa specijalizovanim softwerom za registraciju podataka, pomoću koga kasnije možemo da analiziramo podatke I dođemo do poboljšanja opštih rezultata.

Ilija Toljagić

EDUFARM je apsolutno savršena. Za veoma kratko vreme sam dobio napredna znanja iz oblasti ishrane, tehnologije uzgoja i zdravstvene zaštite svinja. Ovakva obuka je potrebna svakom ko želi da se stočarstvom bavi na visokom nivou.

Nemanja Todorović

DVM

Nakon samo dve nedelje u prasilištu naučila sam štrojenje, koje sada sama mogu da izvedem, što će doneti napredak i uštedu na našoj porodičnoj farmi. Čim budemo imali manje posla na farmi, pohađaću I druge i kurseve.

Sabina Đeri

Došao sam da bih stekao praksu, pošto je jedno teorija, a drugo praksa. Vrlo sam zadovoljan farmom, smeštajem I timom predavača. Za kratko vreme, svašta sam naučio: počev od tehnike otkrivanja estrusa, uzimanje semena od nerasta, priprema samog semena, pravljenje doza… Uspeo sam da steknem rutinu u stvarima koje nisam ni video tokom studiranja.

Miloš Mitić

dipl. inž. stočarstva

Popup Main Content Container